Lydighed

Lydighedstræning i RcH:

Rundering

Rundering

Træning på lydighedsholdene har to formål. Først og fremmest skal træningen være hyggelig og udfordrende for både hund og fører, så hunden stimuleres og føreren lærer nye øvelser og får nye udfordringer sammen med sin hund. Dernæst er målet, at hunden på en sjov og positiv måde bliver så lydig og arbejdsvillig som mulig.
Bliver man bidt af samarbejdet med sin hund, er der gode muligheder for at deltage i DcH’s konkurrencer i ”lydighedsprogrammet”.

DcH programmet bygger på civilt hundearbejde. Ud over lydighed indeholder programmet øvelser, hvor hunden arbejder selvstændigt med at finde ting (som skal samles op og afleveres) eller mennesker (som skal påvises ved at gø, men som ikke må berøres) samt spor på menneskefodspor.

Som udgangspunkt kan alle træne lydighed i RcH. Dog skal man have gennemgået RcH’s eget hvalpekursus, eller et tilsvarende grundlæggende kursus i en anden hundeklub. Som omtalt andet steds, afholder Rch kurser for hvalpe- og begynderhunde to gange om året, februar og august. Det er primært herfra, vi rekrutterer hunde til vore lydighedshold.
Når man har afsluttet hvalpe-/begynder-hold, har man mulighed for, hvis vores trænerkapacitet tillader det, at fortsætte træningen på et af vore C- lydighedshold.
Her arbejdes videre med øvelserne lineføring, stå, sit, dæk, samt udvides med apport, spring, fremadsendelse, frit søg, rundering (find person og gø) og sporsøg.

Indlæringen sker stadig gennem leg og motivation af hunden, hvilket er en rød tråd i alle DcH’s programmer.

Fri ved fod

Fri ved fod

Har man tid, lyst og evner til at komme et skridt videre i arbejdet med sin hund, kan man fortsætte i DcH’s C-klasse med mulighed for at gå til konkurrence og eventuelt opnå oprykning til de næste klasser (B – A – E) i DcH-Programmet. Det er stort set de samme øvelser, der går igen i alle klasser, blot bliver sværhedsgraden større, jo længere man kommer op.

Ud over DCH programmet findes det nordiske program. Her vælger man mellem Nordisk spor eller Nordisk rundering. Programmet indeholder desuden feltsøg, lineføring og apport med 2 kg apportbuk (altså ikke et program for de små hunde). Sporet er 1 km i begynderklassen, Lille Nordisk og 2 km i Nordisk. Feltet er større end et E felt. I Nordisk Rundering er banen et niveau over E klassen i sværhedsgraden. Man skal dog ikke bestå nogen bestemt lydighedsklasse for at kunne dyrke det nordiske program.
Der er ikke specielle hold til det nordiske program i klubben. Der trænes dog nordisk spor og eftersøgning på A-B-C holdet .

Dog skal det bemærkes at muligheden for at komme på et C-hold afhænger af pladser og trænerkapacitet.

Kort fortalt skal vi lære:

Lineføring:
Hunden skal villigt følge føreren i gang og vendinger herunder også i løb.
Sit og stå:
Hunden skal lystre kommandoen og blive stående/siddende mens føreren går ca. 10 skridt væk.
Dæk:
Hunden skal lystre kommandoen, og blive liggende mens føreren går ca. 15 skridt væk, og komme villigt når der bliver kaldt.
Apport:
Hunden skal på kommando løbe ud og hente en apport, som føreren har kastet og bringe denne villigt tilbage til føreren.
Spring: (kun hvis hunden er gammel nok)
Hunden skal på kommando springe frem og tilbage over et 1 m. højt springbræt.
Rundering:
Hunden skal på kommando, finde en delvis skjult person, og gø af denne.
Frit søg:
Hunden skal afsøge et begrænset markeret område for genstande (ting) med fært på, og bringe disse tilbage til føreren.

feltsøg

feltsøg

Spor:
Hunden skal følge et spor som en person har gået 1 time tidligere. Dette indlæres med brug af mange godbidder i fodspor.

Spor

Spor

Nyheder

Sponsorer