+45 7734 4062 Telefontid 16:00 - 18:00

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til  generalforsamling.

Sted: Klubhuset, Darupvej 62, 4000 Roskilde.                       Roskilde den 18/12 2018

Dato: Søndag den 20/1-2019 kl. 12.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens formand.
 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer.
 4. Fastsættelse af kontingent for 2020, bestyrelsen foreslår ændrede takster.
 5. Ændring af RcH´s vedtægter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kasserer, på valg er Anne Galberg Larsen, modtager genvalg.
 8. Valg til bestyrelsen. På valg er Helle Birk Jensen(ønsker ikke genvalg) og Steen Frølund, modtager genvalg.
 9. Valg at 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er Gefion Bentsdatter og Louise Kristensen, begge ønsker genvalg.
 10. Valg af revisorer. På valg er Dan Thomsen, og Thor Hacke, begge modtager genvalg.
 11. Valg af revisorsuppleant, på valg er Karen Hansen, modtager genvalg.
 12. Eventuelt.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, bedes fremsendt senest 10 dage før generalforsamling.

Med venlig hilsen
Roskilde civile Hundeførerforening
Formand Niels Peter Møldrup
Mail: formand@dch-roskilde.dk