+45 7734 4062 Telefontid 16:00 - 18:00

Generalforsamling 2018

DcH Roskilde

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling.

Sted: Klubhuset, Darupvej 62, 4000 Roskilde. Roskilde den 26/12 2017

Dato: Søndag den 21/1-2018 kl. 12.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens formand.
 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer.
 4. Fastsættelse af kontingent for 2019, bestyrelsen foreslår uændrede takster.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand, på valg er Niels Peter Møldrup, modtager genvalg.
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Bent Hansen(ønsker ikke genvalg), Bodil Theilade(modtager genvalg) og Christina Kjær, modtager ikke genvalg.
 8. Valg at 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er Frank Kjær og Helle Fries, begge ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af revisorer. På valg er Dan Thomsen, og Thor Hacke, begge modtager genvalg.
 10. Valg af revisorsuppleant, på valg er Karen Hansen, modtager genvalg.
 11. Eventuelt.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, bedes fremsendt senest 10 dage før generalforsamling.

Med venlig hilsen
Roskilde civile Hundeførerforening
Formand Niels Peter Møldrup
Mail: formand@dch-roskilde.dk