+45 7734 4062 Telefontid 16:00 - 18:00

Smitterisiko på træningsarealerne

Kære RCH’ere.
Jeg har lige fået en melding fra Politihundeklubben, om at de har to hunde, der har fået en virus, der giver dem blodig diarre. En dyrlæge, som formand Jesper fra PH bruger, har haft 13 hunde inde med de samme symptomer. Om det kommer fra vores træningsområde vides ikke, men nu er informationen ude. De smittede hunde, har trænet på området, så der er en smitterisiko.

Venlig hilsen
Peter Møldrup
Roskilde Civile Hundeførerforening

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til  generalforsamling.

Sted: Klubhuset, Darupvej 62, 4000 Roskilde.                       Roskilde den 18/12 2018

Dato: Søndag den 20/1-2019 kl. 12.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens formand.
 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer.
 4. Fastsættelse af kontingent for 2020, bestyrelsen foreslår ændrede takster.
 5. Ændring af RcH´s vedtægter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kasserer, på valg er Anne Galberg Larsen, modtager genvalg.
 8. Valg til bestyrelsen. På valg er Helle Birk Jensen(ønsker ikke genvalg) og Steen Frølund, modtager genvalg.
 9. Valg at 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er Gefion Bentsdatter og Louise Kristensen, begge ønsker genvalg.
 10. Valg af revisorer. På valg er Dan Thomsen, og Thor Hacke, begge modtager genvalg.
 11. Valg af revisorsuppleant, på valg er Karen Hansen, modtager genvalg.
 12. Eventuelt.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, bedes fremsendt senest 10 dage før generalforsamling.

Med venlig hilsen
Roskilde civile Hundeførerforening
Formand Niels Peter Møldrup
Mail: formand@dch-roskilde.dk

Konkurrence i Nordisk spor og rundering afviklet med stor succes

Så har klubben afviklet sin første konkurrence i det nordiske program, spor og rundering. Der deltog 12 sporhunde og 13 runderingshunde i konkurrencen, som var fyldt op og havde venteliste. En kæmpe tak fra konkurrenceudvalget til de 23 hjælpere fra klubben, som stillede op og gjorde det hele muligt. Der blev lagt 13 km spor i Bidstrupskovene ud over alle de træningsspor der er lagt op til konkurrencen af sporlæggerne. 4 Figuranter lå i duften fra genbrugspladsen ude ved KARA i timevis og blev fundet en gang imellem. Ved klubben var der lydighed og feltsøg og i klubhuset blev der serveret den skønneste chili til frokost til alle hjælpere og deltagere. Deltagerne kom fra nær og fjern i hele Danmark, kun 7 deltagere fra vores egen kreds 6 på Sjælland. Det er første gang i 4 år, at der blev holdt en nordisk konkurrence på Sjælland. Tak til Vuffeli.dk for foderpræmier.

Vinderne i rundering blev: Nr 1 Ann Madsen, Nordfyn, 146,5 p. Nr 2 Helle Jensby Jørgensen, Nordfyn, 144,p. Nr 3 Bente Lauridsen, Hvidovre, 137,5p

Vinderne i spor blev: Nr 1 Birthe Dejgaard , Nivå, 128,5p. Nr 2 Anne Daugaard, Vejle 217,5. Nr 3 Jannie Strømberg Frederiksen, Sæby 212,5